የኮሌራ በሽታን መከላከል ይቻላል

ኮሌራ፣ ቪብሪዮ ኮለሪ በሚባል ባክቴሪያ አማካኝነት የሚከሰት አጣዳፊ የተቅማጥ በሽታ ነው ፡፡
የበሽታዉ ምልክቶች አጣዳፊ ተቅማጥና ተውከት፣ራስ ምታት፣ የቆዳ መሸብሸብ ማቆሚያ የሌለው የሚመስል ከባድ ተመላላሽ ተቅማጥና ትውኪያ ናቸው ይህም የሰውነት ድርቀት በማስከተል እርዳታ ካልተደረገ በስተቀር የህይወት እልፈት ያስከትላል፡

ኮሌራ ባክቴሪያ የተበከለ ምግብ በመብላት ወይም ውሃ በመጠጣት አንድ ሰው ወይም ሰዎች በባክቴረያው በመለከፍ በበሽታው ይያዛሉ፡፡ ለብዙ ወረርሽኝ መነሳት ምክንያቱም በባክቴሪያው የተለከፈው ሰው ሠገራ የመጠጥ ውሀን ሲበክል ነው፡፡ የመጠጥ ውሃን አለማከም በሽታውን በፍጥነት እንዲዛመት ያደርገዋል፡፡

ይሁን እንጂ መፀዳጃ ቤት በመገንባትና በአግባቡ በመጠቀም፣ምግብን በሚገባ አብስሎ ፣በመመገብ በወሳኝ ግዜያቶች ማለትም ከመጸዳጃ ቤት መልስ፣ ምግብ ከማቅረብ በፊት፣ከማዘጋጀት በፊት ፣ምግብ ከመመገብ በፊት፣ሕጻናትን ካጸዳዱ በኋላ፣ህጻናትን ጡት ከማጥባት በፊት፣በበሽታዉ የተያዙ ሰዎችን እንክብካቤ ካደረጉ በኃላ እጅን በውኃና በሳሙና በደንብ አጥርቶ መታጠብ የኮሌራ በሽታን መከላከል ይቻላል
የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ ጤና ቢሮ