ehost expert review with uptime

የፌዴራል ጤና ሚኒስቴር እና የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ በጋራ ባዘጋጁት የአድዦኬሲ ስብሰባ ላይ የፌደራል ጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች፣ የክልሉ ጤና ቢሮ የማኔጅመንት አካላት እና ባለሙያዎች፣ የዞን/ ልዩ ወረዳ ጤና መምሪያ ሀላፊዎች፣በእናቶችና ህፃናት ጤና ላይ የሚሰሩ አጋር ድርጅቶች እና ጉዳዩ የሚመለከታቸዉ አካላት በመገኘት ደህንነቱ የተጠበቀና ጥራቱ የተረጋገጠ የክትባት አገልግሎት ተደራሽ በማድረግ አሁን ያለውን ዝቅተኛ ሽፋን ለማሳደግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በመምከር ላይ ሲሆኑ መጋቢት 4/ 2012 ዓ/ም የሚጀምረው ሁለተኛ ዙር የፖሊዮ መከላከያ ክትባት ዘመቻ ስኬታማ ሆኖ ይጠናቀቅ ዘንድ በመጀመሪያው ዙር ላይ የተስተዋሉ ክፍተቶችን ለይቶ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት ማድረግ ተገቢ መሆኑ ተጠቁሟል።